اپلیکیشن حسابخوان

اپلیکیشن حسابخوان (ویژه حسابداری مشاغل)

اپلیکیش حسابخوان برای مشاغل مختلف قابل استفاده هست.

این اپلیکیشن دارای امکانات زیر می باشد.

گزارش جامع خرید - گزارش جامع فروش - گزارش جامع چک - گزارش جامع هزینه ها - گزارش ورود و خروج کالاها - گزارش برداشت های شخصی - گزارش سود دهی کسب کار شما - گزارش موجودی صندوق و بانک ها

 

ایجاد حساب دفتری - مدیریت حساب اشخاص - کنترل واریزهای کارتخوان - طبقه بندی و گزارش هزینه ها - ارسال فاکتور در تلگرام  ، واتس اپ و ... - سررسید و مدیریت چک ها و مطالبات - پشتیبان گیری و پایداری حفظ داده ها

 

این اپلیکیشن را به مدت ۱۵ روز میتوانید رایگان استفاده کنید.

 

 

پشتیبانی آنلاین فروتل